1552827227-ido-02

客户 Client +

I DO

项目日期 Project Date +

2013

服务项目 Project Items +

标志设计/VI 应用设计

品牌/客户简介 Brand & Client Intro +

IDO Fashion 一家专注推广高品质时尚服饰与奢饰品的品牌店。

1552827240-ido-01
1552827251-ido-04
1552827267-ido-03