IDO FASHION 标识设计

Brand Client +

I DO

Project Date +

2013

Service Item +

标志设计/VI 应用设计/店铺招牌设计

Brand & Client Intro +

IDO Fashion 一家专注推广高品质时尚服饰与奢饰品的品牌店。